Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Pakhuis-rental, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09135390 , inzake de website pakhuis-rental.nl. Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door Pakhuis-rental door middel van het klantensysteem van Pakhuis-rental en de verwerkingen via onze website vortical.nl. Wij respecteren de privacy van alle klanten en gebruikers van onze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Pakhuisrental . U dient zich ervan bewust te zijn dat Pakhuis-rental niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. Wij raden u aan bij het via onze website benaderen van websites van derden telkens de privacy statement en disclaimer van die andere website te raadplegen. U kunt zien dat u niet meer op onze website bent als de URL is gewijzigd.

Verwerken van persoonsgegevens

Wanneer u gebruik wilt maken van de diensten van Pakhuis-rental, vragen we u om persoonsgegevens (naam en e-mailadres) te verstrekken. Deze gegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Pakhuis-rental en gebruikt om onze diensten aan u te kunnen leveren. Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door Pakhuis-rental. Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en Pakhuis-rental. U hebt te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u contact met ons opnemen.

Bewaartermijn

Pakhuis-rental bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van Pakhuis-rental. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.